ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

ประกาศกลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลขอนแก่น
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

โดยให้ผู้ผ่านการคัดเลือก มารายงานตัว
ในวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2566 เวลา 08.00 – 16.00 น.
ณ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลขอนแก่น

 

Kkhhh2233