ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถครั้งที่ 2 พนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งต่าง ๆ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินครั้งที่ 1 พนักงานราชการทั่วไป ตำหน่งต่าง ๆ