ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น

ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกที่จะเข้ารับการประเมินแต่งตั้งระบสูงขึ้น