ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

ศูนย์การศึกษาหลังปริญญา โรงพยาบาลขอนแก่น  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) โรงพยาบาลขอนแก่น  ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565

 

ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศ  เข้ามารายงานตัวเพื่อยืนยันความประสงค์เข้ารับการจัดจ้าง เป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)  ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น. ณ ศูนย์การศึกษาหลังปริญญา โรงพยาบาลขอนแก่น   สอบถามเพิ่มเติมโทร 043-009900 ต่อ 1603

 

Kkh11 7 65