ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

ประกาศผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ