ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป โรงพยาบาลขอนแก่น ⭐⭐⭐

ประกาศผู้ผ่านรอบ 2 พกส.