ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น

ประกาศรายชื่อผู้ผ่าการคัดเลือกที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน