ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

รายละเอียดผลการคัดเลือก

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อปฏิ