ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 📢📢

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)