ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป โรงพยาบาลขอนแก่น

ประกาศพกส.001