ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ กำหนดวัน เวลา วิชา สถานที่เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ครั้งที่ 1 พนักงานราชการทั่วไป โรงพยาบาลขอนแก่น

รายชื่อผู้เข้ารับการประเมินพนักงานราชการ ครั้งที่ 1