ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2 พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป โรงพยาบาลขอนแก่น

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ พกส. ครั้งที่ 2