ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป โรงพยาบาลขอนแก่น

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป โรงพยาบาลขอนแก่น

>>ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด และตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน