ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการประเมินเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

ประกาศคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการบริหาร
และพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิในหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เครือข่ายโรงพยาบาลขอนแก่น

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการประเมินเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) CUP โรงพยาบาลขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2565  ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

 

รายละเอียดคลิก  https://www.kkh.go.th/wp-content/uploads/2021/09/ประกาศกลุ่มงานเวชกรรมสังคม-ผู้มีสิทธิ์สอ.pdf