ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และ 2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรุ้ความสามารถ ทักผาะ และสมรรถนะ