ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ วัน เวลา วิชา สถานที่และวิธีคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ โรงพยาบาลขอนแก่น

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ วัน เวลา วิชา สถานที่และวิธีคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ

  1. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
  2. ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
  3. เภสัชกรปฏิบัติการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับราชการ