ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป โรงพยาบาลขอนแก่น

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ วัน เวลา วิชา สถานที่ในการเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป โรงพยาบาลขอนแก่น

> ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล  ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี  และตำแหน่งวิศวกรโยธา

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสอบข้อเขียน