ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ วัน เวลา วิชา สถานที่และวิธีคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ