ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) ตำแหน่งนายแพทย์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่งนายแพทย์