ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานบริการ (ขับรถยนต์)

โรงพยาบาลขอนแก่น  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานบริการ (ขับรถยนต์)

ให้ผู้มีรายชื่อ เข้ารับการสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์  และสอบปฏิบัติ ในวันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565  เวลา 08.00 น.  ณ  ห้องประชุมแก่นเงินชั้น 4  อาคารสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงพยาบาลขอนแก่น (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย)

รายละเอียดเพิ่มเติมคลลิก >> >  https://www.kkh.go.th/wp-content/uploads/2022/02/ประกาศรายชื่อ-พขร65.pdf