ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา วิชา สถานที่ในการเข้ารับการประเมิน พนักงานราชการทั่วไป โรงพยาบาลขอนแก่น

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งบรรณารักษ์