ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลขอนแก่น

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ