ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)

ตำแหน่ง พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

 

Kkh7.6.65