ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ กำหนด วัน เวลา วิชา สถานที่ในเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี พนักงานราชการทั่วไป โรงพยาบาลขอนแก่น

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ วัน เวลาสถานที่สอบ นักวิชาการเงินและบัญชี