ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน กำหนดวันเวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป โรงพยาบาลขอนแก่น

[meta_gallery_carousel slide_to_show="4" slide_to_scroll="1" autoplay="true" autoplay_speed="3000" show_title="false"]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน กำหนดวันเวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

(1) ตำแหน่งนายช่างเทคนิค

(2) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

(3) ตำแหน่งพนักงานซักฟอก

(4) ตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป

(5) ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์

(6) ตำแหน่งพนักงานผ่าและรักษาศพ

(7) ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ พกส.