ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน กำหนดวันเวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป โรงพยาบาลขอนแก่น

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน กำหนดวันเวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

(1) ตำแหน่งนายช่างเทคนิค

(2) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

(3) ตำแหน่งพนักงานซักฟอก

(4) ตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป

(5) ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์

(6) ตำแหน่งพนักงานผ่าและรักษาศพ

(7) ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ พกส.