ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ⭐⭐⭐

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล