ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ⭐⭐⭐

[meta_gallery_carousel slide_to_show="4" slide_to_scroll="1" autoplay="true" autoplay_speed="3000" show_title="false"]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล