ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลขอนแก่น ⭐️⭐️⭐️

ประกาศรายชื่อ ตำแหน่ง จพ.การเงินและบัญชี