ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ วัน เวลา สถานที่และวิธีคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักเวชศาสตร์การสื่อความหมายปฏิบัติการ โรงพยาบาลขอนแก่น ⭐️⭐️⭐️

นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย