ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

ประกาศกลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลขอนแก่น

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) โรงพยาบาลขอนแก่น

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

ขอให้ผู้มีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน  มาสอบในวันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00-12.00 น.  สถานที่สอบ ห้อง Gamma 1-2 ชั้น 3 อาคารศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลขอนแก่น

สอบถามเพิ่มเติมโทร 043-009900 ต่อ 3306  กลุ่มงานเวชกรรมสังคม

 

Kkkhhh444