ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 🔊🔊

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (รายวัน)