ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่ง นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย

ประกาศกลุ่มงาน โสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลขอนแก่น

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)

ตำแหน่ง นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย

 

Kkh45458899