ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำศูนย์มะเร็ง โรงพยาบาลขอนแก่น
สอบข้อเขียนในวันที่ 28 สิงหาคม 2566 ตามวันและเวลาในเอกสาร