ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องยา

กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลขอนแก่น

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องยา

 

รายละเอียดตามที่แนบ

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานห้องย