ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน ลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 **หมายเหตุ ลำดับที่แสดงไม่ได้เรียงตามคะแนน**

CCF 000022