ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานร้านค้าสวัสดิการ โรงพยาบาลขอนแก่น

ประกาศจากร้านค้าสวัสดิการโรงพยาบาลขอนแก่น

เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานร้านค้าสวัสดิการ โรงพยาบาลขอนแก่น

ตำแหน่ง : แคชเชียร์

ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ 1-2 มารายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงาน ในวันที่ 7 เมษายน 2566 เวลา 08.30 น.

ณ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ ชั้น 3 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หากไม่มาจะถือว่าท่านสละสิทธิ์

 

Kkk545455