ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ตามบัญชีรายชื่อดังนี้

 

ผู้ผ่านการคัดเลือก นักวิชาการเงินและบัญ