ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง

[meta_gallery_carousel slide_to_show="4" slide_to_scroll="1" autoplay="true" autoplay_speed="3000" show_title="false"]

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกที่จะเข้ารับการประเมิน