ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานบริการ (ขับรถยนต์)

โรงพยาบาลขอนแก่น ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานบริการ (ขับรถยนต์)  ขอให้ผู้ได้รับการคัดเลือก  ลำดับที่ 1-5 มารายงานตัว ในวันอังคาร ที่  1 มีนาคม 2565  เวลา 08.30 น.  ณ กลุ่มงานบริหารทั่วไป  ชั้น 3 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  โรงพยาบาลขอนแก่น หากไม่มารายงานตัว ตามวันเวลาดังกล่าว จะถือว่าท่านสละสิทธิ์

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก >>>   https://www.kkh.go.th/wp-content/uploads/2022/02/ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อเข้า.pdf