ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)  ตำแหน่ง พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลขอนแก่น ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)    ตำแหน่ง พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

 

Kkh13022023