ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรม

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรม

 

ประประกาศผลสอบจพภ.21เมย.66