ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)  ตำแหน่ง นักจิตวิทยา

กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลขอนแก่น ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

ตำแหน่ง นักจิตวิทยา โรงพยาบาลขอนแก่น