ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าปฏิบัติหน้าที่เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง เภสัชกร โรงพยาบาลขอนแก่น

กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลขอนแก่น ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าปฏิบัติหน้าที่เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

ตำแหน่ง : เภสัชกร โรงพยาบาลขอนแก่น

 

Kkh4545888