ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 

ประกาศศูนย์มะเร็ง โรงพยาบาลขอนแก่น

เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

 

CamScanner 08 30 2566 15.39.34