ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์

ประกาศศูนย์คลังเลือดกลาง โรงพยาบาลขอนแก่น

รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์

ให้มารายงานตัวในวันจันทร์ ที่ 2 ตุลาคม 2566  เวลา 08.30 น.

ณ ศูนย์คลังเลือดกลาง ชั้น 3 อาคาร อาคารคุณากรปิยชาติ โรงพยาบาลขอนแก่น

 

Jkuyi555858555