ประกาศรายชื่อพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเพื่อคัดเลือกเข้าสู่สายงานผู้ช่วยพยาบาล โรงพยาบาลขอนแก่น

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบผู้ช่วยพยาบาล