ประกาศรายชื่อ กำหนดวัน เวลา วิชา ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป โรงพยาบาลขอนแก่น

ประกาศรายชื่อ กำหนดวัน เวลา วิชา ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป !!!!

  1. ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
  2. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
  3. ตำแหน่งนายช่างเทคนิค
  4. ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ