ประกาศรายชื่อ วันเวลา และสถานที่ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่งวิศวกรโยธา

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานราชการทั่วไป