ประกาศร้านค้าสวัสดิการโรงพยาบาลขอนแก่น เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานร้านค้าสวัสดิการโรงพยาบาลขอนแก่น ตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการ และตำแหน่งพนักงานขาย

ประกาศร้านค้าสวัสดิการโรงพยาบาลขอนแก่น

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานร้านค้าสวัสดิการโรงพยาบาลขอนแก่น

 

  • ตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการ จำนวน 1 อัตรา
  • ตำแหน่งพนักงานขาย จำนวน 1 อัตรา

 

ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ  ชั้น 3 อาคารสมเด็จพระเทพฯ โทร. 043009900 ต่อ 3737 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 21 ตุลาคม 2566  ในวันและเวลาราชการเท่านั้น

 

ประกาศรับสมัครพนักงานร้านค้า 2 ตำแหน่ง(1)