ประกาศร้านค้าสวัสดิการ รพ.ขอนแก่น เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานร้านค้าสวัสดิการ รพ.ขอนแก่น ตำแหน่งพนักงานชงเครื่องดื่ม และตำแหน่งแคชเชียร์

ประกาศร้านค้าสวัสดิการโรงพยาบาลขอนแก่น

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานร้านค้าสวัสดิการ โรงพยาบาลขอนแก่น

ตำแหน่งพนักงานชงเครื่องดื่ม และตำแหน่งแคชเชียร์

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็น