ประกาศศูนย์คลังเลือดกลาง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์

ประกาศศูนย์คลังเลือดกลาง โรงพยาบาลขอนแก่น

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลื(1)