ประกาศศูนย์คลังเลือดกลาง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ และตำแหน่งพนักงานห้องทดลอง

ประกาศศูนย์คลังเลือดกลาง

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ และตำแหน่งพนักงานห้องทดลอง

 

กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์

  • ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ : วันที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 09.00 -12.00 น.
  • ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง : วันที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 13.00 – 16.00 น.

ณ ศูนย์คลังเลือดกลาง ชั้น 3 อาคารคุณากรปิยชาติ

 

001 (1)